Föreningen Konstformer

i Upplands-Bro

           och Villa Konstformer.

Konstformers historia.

Några av de första Konstformarna. Ulf Nyberg, Hanna Gumowska, Arne Wagnås, Birgitta Björkman, Marianne Keyzer, Lotta BRandt och Tina Närefors

Hanna Gumowska Wagnås och Tina Närefors

Övre bilden: Ett av våra första "riktiga" möten. Vi försöker skapa stadgar och bestämmelser om hur våra utställningar ser ut.

Mellan bilden: några av de första "Konstformarna" som var med och byggde upp Konstformer.

Nedre bilden: Hanna Gumowska Wagnås och Tina Närefors är de som startade upp allt från början.

I bakrunden på väggen hänger Yrjöl Edelmans tavla, föreställande Ekhammarsgubben, som är Upplands-Bro kommunmärke.

 

Föreningen Konstformer - en historik 

För några år sedan blev jag ombud för Konstnärernas Riks Organisation (KRO) för konstnärer anslutna i Upplands-Bro kommun.Syftet med organisationens kommunala ombud var att aktivera kommunens konstnärer, synliggöra organisationen KRO i samhället, samt att med deras hjälp,påverka ansvariga i kommunen för bättre villkor för konsten och kulturen i kommunen.

I början av uppdraget kändes det som en omöjlig uppgift. Jag möttes av enbart motstånd från kommunens ledning. Det var svårt att samla de fem KRO:arna som var boende i kommunen. Dörren öppnades på glänt först under våren 2006 i och med att en ny chef för Kultur och Fritids- förvaltningen (Bo Larsson) tillträdde.

Efter ett par möten med honom och kommunens kultursekreterare Anna Sjunnesson blev vi, de tre KRO:arna, som kommit till mötet, kallade för KRO: gruppen.Vår funktion var att tillsammans samråda för att väcka intresse hos politikerna i kommunen för kultur, och framför allt visuell konst. 

Men då var vi inte tillräckligt många. Då infann sig tanken att inventera konst och hantverksintresserade i kommunen.Det blev ingen undersökning, utan snarare en allmän förfrågan som med hjälp av Anna Sjunnesson påannonserades på kommunala sidor i lokaltidningen MITTI under hösten 2006. 

Först efter att vi fått reaktioner på denna annonsering dök tanken upp att starta en konstförening i kommunen. Här kan påpekas att Upplands-Bro kommun var och fortfarande är den enda kommunen i Stockholms län som inte erbjuder någon lokal för utställningsverksamhet. 

I samma veva blev jag involverad i det så kallade Kulturrådets sammanträden. Här träffades ledare för kommunens ideella föreningar och kultur och fritidsförvaltningens anställda. Möten genomfördes på initiativ av bildningsnämndens ordförande Camilla Johnsson, som jag tidigare mött på några fullmäktigemöten. På kulturrådets sammanträden var alla enormt engagerade för SIN sak. De ropade efter en fysisk plats för sin verksamhet. Teaterföreningen, kulturhistoriska föreningen, båda i princip utan några som helst medel, försöker bevara och "göra kultur" i en kommun "befriad" från det mesta av kultur.
 
I början var vi inte många i gruppen, men tillräckligt  för att organisera vår första utställning i en tillfälligt lånad lokal (Villa Skoga-ABF),  hösten 2006.
Andra "hux-flux"- utställningar följde, oftast efter ett tips om att någon  lokal var ledig. Med ett par dagars varsel, och utan någon som helst annonsering, arrangerade vi utställningar, som tex. den, så väl besökta utställningen av oss kallad "Dolda talanger".

Det är mycket att tänka på och ordna i samband med en grupputställning.
I början delade bara jag och Tina Närefors, (som snabbt svarade på annonsen och anmälde sitt konstintresse) på arbetsbördan och allt planerades på "du och jag möten". Egentligen hade vi från början olika mål med föreningen, men målen gick utmärkt att kombinera.

Tina Närefors dröm var att starta en, i Sverige så populär, "Konstrunda".
Mitt mål var och är fortfarande att skapa en plats för visuell konst i denna utarmade kommun. 

Under tiden var det fler och fler som anmälde sitt intresse för skapande i olika former. De flesta gömda någonstans i kommunen. Jag visste att för att kunna påverka måste vi bli starkare, dvs. fler. Mina funderingar på att starta en yrkesmässig konstförening, vilket jag växte upp med i föräldrahemmet, ändrades med utgångspunkten: För att påverka, måste vi bli många, med konstens mångfald. Det utmynnade i en förening för både amatörer och yrkesverksamma, för allt slags skapande. I december 2006 etablerade vi en ordinarie styrelse, etablerade namnet Konstformer, skapade vår logotyp och bildade ett antal arbetsgrupper. 

Vi blev många nog för att kunna planera och fördela föreningens arbete. Alla var enormt engagerade och tog hand om var sin del av verksamheten. Redan då startades föreningen Kulturkuben, än så länge vilande, vars syfte är att vara en mötesplats för kulturella, yrkestekniska diskussioner, krokimöten, föreläsningar av oss för oss, eller möten med andra intressanta människor utifrån.

Till mina visioner hörde också att skapa ett brett samarbete med andra föreningar och skolor i kommunen, samt samarbete med andra kommuner, länder, andra konstföreningar och utställningsplatser. För att för kommuninnevånarna kunna erbjuda ett intressant och varierat, men fast utbud. Regelbundet återkommande evenemang i kommunen (bl.a. Konstrunda), regelbundna återkommande vernissager för nya utställningar, varannan vecka och inte varannan månad. Att bilda en förening som exempelvis Konstvänner, som stöd för föreningens verksamhet. 

Ovannämnda verksamhet kräver dock resurser och framförallt egen lokal, där vi skulle kunna förvara överblivet material efter vår första Konstrunda till nästa år, förvara vårt kontorsmaterial, där vi skulle kunna erbjuda tid för utbyte med andra grupper.


Den 15 och 16 september 2007 genomfördes i Upplands-Bro kommun den första Konstrundan arrangerad av föreningen Konstformer.  Konstrundans utställare var representerade på en samlingsutställning. Kommunens invånare hade för första gången i kommunens historia en möjlighet att se vem som är deras granne. Det var en minst sagt speciell utställning. Att det döljs så många talanger inom kommunen, konstnärer, hantverkare, yrkesverksamma och amatörer.
Det blev en utställning av hög kvalité!

Tina Närefors, min kompanjon/Konstformers sekreterare, hennes vision blev sann, inte min. Men, utan Tinas och de andra medlemmarnas samlade krafter och engagemang hade vi aldrig kommit så här långt på så kort tid.

Jag vill tacka alla våra eldsjälar, deras hängivna arbetsinsatser, alla våra utställningsbesökare samt Kultur o Fritidsförvaltningen.

Ett särskilt tack till Kultursekreterare Anna Sjunnesson för hennes stöd, samt Upplands-Bro kommuns ekonomiska stöd, vilket underlättade genomförandet av Konstrundan.

Några intressanta fakta:
Under en två dagars utställning i samband med Nationaldagen och utan förannonsering hade vi 800 besökare. Konstrundans samlingsutställning besöktes av drygt 800 personer och Konstrundans 19 utställningsplatser hade fler än 4000 besökare.

Hanna Gumowska 
fd Ordförande för Konstformer i Upplands-Bro